1.1. 2022 jsme otevřeli firemní stravování ve společnosti Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. v Praze, která se zaměřuje na vědecké poznatky pro podporu trvale udržitelného rozvoje zemědělství, na základě inovací systémů a technologií pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin pro energetické a průmyslové využití.

Nezařazené

Komentování zakázáno.